Попередження про шахрайство

Наступна інформація розроблена, щоб допомогти представникам громадськості захистити себе від шахрайських дій організацій чи людей, які стверджують, що вони представляють інтереси LLC Dio Consulting.

Засноване в 2016 році, LLC Dio Consulting — компанія, що надає консалтингові, а також юридичні послуги і повністю належить засновникам LLC Dio Consulting.

Ні за яких обставин LLC Dio Consulting і його співробітники не посилають електронні листи або телефонні дзвінки, що просять людей розкрити або підтвердити інформацію, яка може вважатися банківською таємницею. Крім того, радимо Вам зв’язатися з співробітниками LLC Dio Consulting, при зверненнях від LLC Dio Consulting, що пропонують передати банківські реквізити, грошові депозити або збирають інформацію, таку як банківські реквізити, особисті ідентифікаційні деталі і паролі. Ви повинні припустити, що ці люди чи установи беруть участь у шахрайстві або «крадіжці особистості» та повинні повідомити компетені органи державної влади.

Офіційний сайт LLC Dio Consulting працює тільки під одним доменним ім’ям http://dio.org.ua. LLC Dio Consulting не пов’язаний з масою інших веб-сайтів, які можуть виглядати подібними до його офіційному сайту. Ви можете отримати доступ до веб-сайту LLC Dio Consulting, друкуючи вищезазначене доменне ім’я в рядок пошуку Вашого браузера, або зазначивши даний веб-сайт. Ми рекомендуємо Вам не отримувати доступ до веб-сайту LLC Dio Consulting через гіперпосилання, забезпечені в електронних листах або веб-сайтах від невідомого походження, інтернет-пошукових систем або спливаючих вікон.

— Якщо Ви отримуєте будь-які підозрілі повідомлення або визначаєте які-небудь підозрілі веб-сайти, які мають на увазі зв’язок з LLC Dio Consulting, будь ласка, зверніться до Адміністратора сайту через відправлений електронний лист на адресу: info@dio.org.ua.

Консультативна інформація: підозріла поведінка

LLC Dio Consulting збирає повідомлення про підозрілу поведінку або шахрайські дії, включаючи хабарництво, корупцію або здійснення недоречного впливу, що втягує співробітників і порочить репутацію LLC Dio Consulting і негайно передає заяву до компетентних органів державної влади.

Предупреждение о мошенничестве

Следующая информация разработана, чтобы помочь представителям общественности защитить себя от мошеннических действий организаций или людей, утверждающих , что они представляют интересы LLC Dio Consulting.

Учрежденное в 2016 году, LLC Dio Consulting – компания, предоставляющая консалтинговые, а также юридические услуги и полностью принадлежит учредителям LLC Dio Consulting.

Ни при каких обстоятельствах LLC Dio Consulting и его сотрудники не посылают электронные письма или телефонные звонки, просящие людей раскрыть или подтвердить информацию, которая может считаться банковской тайной. Кроме того, советуем Вам связаться с сотрудниками LLC Dio Consulting, при обращениях от LLC Dio Consulting предлагающих передать банковские реквизиты, денежные депозиты или собирающих информацию, такую как банковские реквизиты, личные идентификационные детали и пароли. Вы должны предположить, что эти люди или учреждения участвуют в мошенничестве или «краже личности» и должны быть сообщены Вами компетентным органам государственной власти.

Официальный сайт LLC Dio Consulting работает только под одним доменным именем http://dio.org.ua. LLC Dio Consulting не связан с массой иных веб-сайтов, которые могут выглядеть подобными его официальному сайту. Вы можете получить доступ к веб-сайту LLC Dio Consulting, печатая вышеупомянутое доменное имя в строку поиска Вашего браузера, или отметив подлинный веб-сайт. Мы рекомендуем, чтобы Вы не получали доступ к веб-сайту LLC Dio Consulting через гиперссылки, обеспеченные в электронных письмах или веб-сайтах от неизвестного происхождения, интернет-поисковых систем или всплывающих окон.

— Если Вы получаете какие-либо подозрительные сообщения или определяете какие-либо подозрительные веб-сайты, которые подразумевают быть связанными с LLC Dio Consulting, пожалуйста, обратитесь к Администратору сайта через отправленное электронное письмо на адрес: info@dio.org.ua.