Публічний договір

1. ТОВ «ДІО КОНСАЛТИНГ», LLC «DIO Consulting», (далі Виконавець та / або Компанія) публікує даний Публічний договір (Угоду і / або Оферту) про надання консалтингових послуг Виконавцем.
2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) дана Угода є публічним договором, і у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов’язується виконувати умови цієї Угоди.
3. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення:
• Оферта — публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, включаючи всі його додатки;
• Акцепт — повне прийняття Користувачем умов Угоди;
• Виконавець — ТОВ «ДІО КОНСАЛТИНГ»;
• Сайт — http://dio.org.ua — інтернет-сайт, адмініструється Компанією і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення послуг (далі по тексту -Сайт);
• Користувач — будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови даної Угоди і користується послугами Компанії;
• Послуга — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов’язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
• Послуги / сервіс http: //dio.org.ua- будь-які платні і безкоштовні послуги, надані Виконавцем за допомогою Сайтів (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т.д. і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісу Сайту.
• Персональні дані — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
4. Якщо Користувач не згоден з цими умовами повністю або частково, Виконавець просить його покинути даний сайт. Справжні умови регулюють використання Користувачем Сайтів і послуг http://dio.org.ua. Використання Послуг http://dio.org.ua означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає його умови.
5. Починаючи використовувати який-небудь сервіс http://dio.org.ua, Користувач вважається прийнявшим умови Угоди в повному обсязі, без всяких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь з положень цього Угод, Користувач не в праві використовувати сервіси http://dio.org.ua.
6. Справжнім Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.
2. Відомості, що надаються КОРИСТУВАЧЕМ
1. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Компанією в цілях, пов’язаних з обслуговуванням мережевого устаткування, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон , з якого було здійснено з’єднання користувачем).
2. Компанія зберігає дані останнього доступу в систему користувача, з метою забезпечення високої якості надаваних сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб і інтересам користувача.
3. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту в перебігу часових проміжків безперервного використання — сесій.
4. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.
5. Компанія не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації на сайті.
6. Користувачеві забороняється надавати інформацію в порушення цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:
• вульгарних, образливих виразів;
• пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
• заклики до насильства і протиправних дій;
• дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб;
• інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
• інформацію, що веде до здійснення угод з краденими чи підробленими предметами;
• інформацію, що порушує або зазіхати на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;
• особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;
• інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
• інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було;
• інформацію, що завдає шкоду неповнолітнім;
• неправдиву та вводить в оману інформацію;
• віруси або які-небудь інші технології, що можуть завдати шкоди сайтам, компанії або іншим користувачам;
• інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі чи закону;
• посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами компанії;
• інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
• інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
• інформацію з пропозицією заробітку в інтернет, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
• інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого і мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-який інший діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдістрібьютеров і пр .;
• відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
• інформацію, іншим чином порушує правоприменительное законодавство юрисдикції, для якої призначене оголошення.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
1. Усі об’єкти, доступні за допомогою сервісів Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайтах, є об’єктами виключних прав Компанії і інших правовласників.
2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але невиключне: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.
3. Користувач зобов’язується:
• не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
• Не застосовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії;
• не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті без попереднього письмового дозволу Компанії;
• Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;
4. Користувачеві забороняється:
Обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
5. Компанія зобов’язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов’язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством та угодою.
6. Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайтів або їх частини, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни чи припинення.
7. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити дії Користувача на Сайті.
8. Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був оповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, що порушує правила Сайту і прав третіх осіб.
9. Компанія вправі передати Сайт зі всіма його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію користувачів, своєму правонаступнику за договорами чи інших підстав. Передача і повідомлення користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
10. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв’язку, які будуть розглянуті протягом 10 календарних днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації по суті скарги.
4. ПОЛІТИКА ОБРОБКИ COOKIE
1. Файл cookie — це програмний файл, що містить рядок символів і відправляється на комп’ютер користувача, який відвідує певну сторінку веб-сайту. При повторному відвідуванні цього веб-сайту такий файл дозволяє ідентифікувати браузер користувача. Файли cookie здатні зберігати налаштування користувача і інші відомості.
2. Технологія, використовувана на Сайті, відправляє дані на користувальницьке пристрій: один або декілька файлів cookie.
3. Компанія використовує cookie для спрощеного доступу користувача до деяких сервісів Сайту, а також для збору статистичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії користувача з сайтом, а також для отримання інформації, пов’язаної з маркетинговими заходами.
4. Така інформація подається в агрегованої формі і не містить персональних даних.
5. Дані можуть передаватися наступним третім особам:
• Системам по збору статистики відвідувань http://dio.org.ua
6. Співробітники Компанії або треті особи, з якими ми співпрацюємо, можуть мати доступ до даних файлів cookie.
7. Компанія може надавати інформацію третім особам, якщо того вимагає законодавство, для захисту законних прав або прийняття заходів відносно потенційно незаконної діяльності.
8. Користувач має можливість відмовитися від збору вищевказаної інформації, виконавши наступні дії:
• У налаштуваннях браузера встановивши «Я не приймаю cookie».
• У налаштуваннях браузера встановити «Видаляти cookie».
5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
1. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює їх.
2. Компанія не несе відповідальності за поведінку користувачів. Усі суперечки та конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.
3. Компанія не несе відповідальності за будь несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та / або будь що зберігається на них інформації про користувачів, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.
4. Якщо у Користувача виникають претензії до іншому Користувачеві в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред’являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (поряд з її дочірніми компаніями, афілійованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від усіх вимог, зобов’язань, компенсацій по відшкодуванню збитку, збитків, витрат і витрат, включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті або у зв’язку з такими вимогами.
5. Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Компанії від своїх прав у випадку здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.
6. Користувач має право повідомити Компанії про факт порушення його прав іншим Користувачем.
7. Компанія не несе відповідальності за невиконання або утруднення у виконанні зобов’язань за надання доступу до Сайтів через непередбачених обставин непереборної сили, наслідків яких не можна уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т.д.).
8. Компанія не несе відповідальності за несправності в роботі Сайтів, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення.
9. Ні за яких умов Компанія, її керівництво, співробітники і агенти, які не несуть відповідальності за прямий, непрямий, випадковий, спеціальний збиток і штрафні збитки (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість такого збитку) в результаті використання Сайтів і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайтів і його сервісів.
10. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
11. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайтів, в межах, встановлених правозастосовні законодавством.
6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ
1. Ця Угода набирає чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту і діє безстроково.
2. Розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках:
1. Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, у тому числі її репутації, або користувачам http://dio.org.ua;
2. cовершенное інших дій, які суперечать політиці Компанії;
3. Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.
7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ
1. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою http://dio.org.ua.
8. ІНШІ УМОВИ
1. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола користувачів, публікуються на сайт і / або розсилаються за електронними адресами користувачів, що підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень / реєстрації на відповідному Сайті.
3. Користувачі право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Користувача.
4. При виникненні між Сторонами суперечок і розбіжностей за цією Угодою або у зв’язку з ним Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо які-небудь спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цієї Угоди, або у зв’язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядається відповідно до чинного законодавством у судовому порядку.
5. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі спори, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.
6. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «правозастосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача / Користувачів.
7. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.
8. Угода складена російською, українською та англійською мовами і є зрозумілою для користувачів, так як всі сервіси і розміщена інформація на сайті публікується російською та англійською мовами.

Публичный договор

1. ООО «ДИО КОНСАЛТИНГ», LLC «DIO Consulting», (далее Исполнитель и/или Компания) публикует данный Публичный договор (Соглашение и/или Оферта) о предоставлении консалтинговых услуг Исполнителем.
2. В соответствии со статьей 633 Гражданского Кодекса Украины (ГК Украины) данное Соглашение является публичным договором, и в случае принятия (акцепта) изложенных ниже условий любое дееспособное физическое или юридическое лицо (далее Пользователь) обязуется выполнять условия этого Соглашения.
3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:
• Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому и/или юридическому лицу, заключить с ним Публичный договор об оказании услуг на условиях, содержащихся в данном Соглашении, включая все его приложения;
• Акцепт – полное принятие Пользователем условий Соглашения;
• Исполнитель – ООО «ДИО КОНСАЛТИНГ»;
• Сайт – http://dio.org.ua – интернет-сайт, администрируемый Компанией и представляющий собой коммуникационную платформу для размещения услуг (далее по тексту –Сайт);
• Пользователь – любое дееспособное физическое или юридическое лицо, принявшее условия данного Соглашения и пользующееся услугами Компании;
• Услуга – любая операция, не являющаяся поставкой товаров, связанная с предоставлением сервиса, который потребляется в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности, для удовлетворения личных потребностей заказчика;
• Услуги/сервис http://dio.org.ua– любые платные и бесплатные сервисы, оказываемые Исполнителем при помощи Сайтов (например, в том числе, но не исключительно, всех его возможностей, текста, данных, информации, программного обеспечения, графиков или фотографий, рисунков и т.д. и т.п.), а также любых других услуг, предоставляемых Компанией с помощью сервиса Сайта.
• Персональные данные — это сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое при их помощи идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.
4. Если Пользователь не согласен с настоящими условиями полностью или частично, Исполнитель просит его покинуть данный сайт. Настоящие условия регулируют использование Пользователем Сайтов и услуг http://dio.org.ua. Использование Услуг http://dio.org.ua означает, что Пользователь ознакомлен с настоящим Соглашением, понимает и принимает его условия.
5. Начиная использовать какой-либо сервис http://dio.org.ua, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений настоящего Cоглашения, Пользователь не в праве использовать сервисы http://dio.org.ua.
6. Настоящим Компания предлагает Пользователям сети Интернет использовать свои сервисы на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.
2. СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
1. Информация технического характера, содержащаяся в системе, например, ip-адреса, в соответствии с общими правилами интернет-сообщений, используется Компанией в целях, связанных с обслуживанием сетевого оборудования, а также для агрегации общей статистической, демографической информации (например, о регионе, из которого было осуществлено соединение пользователем).
2. Компания сохраняет данные последнего доступа в систему пользователя, с целью обеспечения высокого качества предоставляемых сервисов, приспосабливаемых к индивидуальным потребностям и интересам пользователя.
3. Пользователь осуществляет доступ к сервисам Сайта в течении временных промежутков непрерывного использования – сессий.
4. Данные последнего доступа в систему также используются для сбора статистической информации об использовании услуг Пользователями.
5. Компания не собирает данные о расовом или этническом происхождении, политических, религиозных или мировоззренческих убеждениях, членстве в политических партиях и профессиональных союзах, а также данных, касающихся здоровья или половой жизни Пользователей, и не несет ответственность за разглашение Пользователями такой информации на сайте.
6. Пользователю запрещается предоставлять информацию в нарушение настоящего Соглашения или прав третьих лиц, в частности, информация не должна содержать:
• вульгарных, оскорбительных выражений;
• пропаганду ненависти, насилия, дискриминации, расизма, ксенофобии, межнациональных конфликтов;
• призывы к насилию и противоправным действиям;
• данные, нарушающие личные права или права интеллектуальной собственности третьих лиц;
• информацию, способствующую мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием;
• информацию, ведущую к совершению сделок с крадеными или поддельными предметами;
• информацию, нарушающую или посягающую на собственность третьих лиц, коммерческую тайну либо право на неприкосновенность частной жизни;
• личную или идентифицирующую информацию о других лицах без явно выраженного согласия этих лиц;
• информацию, содержащую сведения, посягающие на неприкосновенность частной жизни, оскорбляющую чью-либо честь, достоинство или деловую репутацию;
• информацию, содержащую клевету или угрозы в адрес кого бы то ни было;
• информацию, наносящую вред несовершеннолетним;
• ложную и вводящую в заблуждение информацию;
• вирусы или какие-либо другие технологии, могущие нанести вред сайтам, компании или другим пользователям;
• информацию о сервисах, считающихся аморальными, таких как: проституция, ростовщичество или другие формы, противоречащие нормам морали или закона;
• ссылки или информацию о сайтах, конкурирующих с сервисами компании;
• информацию, представляющую собой «спам», «письма счастья», «схемы пирамид» или нежелательную или лживую коммерческую рекламу;
• информацию, распространяемую информационными агентствами;
• информацию с предложением заработка в интернет, без указания физического адреса и прямых контактов работодателя;
• информацию с предложением франшизы, многоуровневого и сетевого маркетинга, агентской деятельности, торгового представительства или любой другой деятельности, которая требует вербовки других членов, субагентов, субдистрибьютеров и пр.;
• сведения исключительно рекламного характера без предложения конкретного товара или услуги;
• информацию, иным образом нарушающую правоприменительное законодательство юрисдикции, для которой предназначено объявление.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Все объекты, доступные при помощи сервисов Компании, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты, а также любой контент, размещенный на сервисах Сайтах, являются объектами исключительных прав Компании, Пользователей и других правообладателей.
2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервисов возможно только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным сервисом Сайта. Никакие элементы содержания сервисов Сайта, а также любой контент, размещенный на сервисах Сайта, не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе, но неисключительно: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе и т.д.
3. Пользователь обязуется:
• Не предпринимать никаких действий, которые могут привести к непропорционально большой нагрузке на инфраструктуру Сайта;
• Не использовать автоматические программы для получения доступа на Сайт без письменного разрешения Компании;
• Не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять и не представлять общественности любую информацию, содержащуюся на Сайте без предварительного письменного разрешения Компании;
• Не препятствовать и не пытаться препятствовать работе и другой деятельности на Сайте; а также не препятствовать действию автоматических систем или процессов, а также других мероприятий, с целью воспрепятствовать или ограничить доступ на Сайт;
4. Пользователю запрещается:
Обсуждение действий модераторов и администрации Сайта иным образом, кроме как посредством электронной переписки с модераторами;
5. Компания обязуется прилагать все усилия для должного исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению, включая нормальную работу сервисов Сайта и нераспространение третьим лицам персональных данных, предоставленных Пользователем, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и соглашением.
6. Компания может периодически устанавливать ограничения по использованию сервисов Сайта. Компания вправе в любой момент изменить или прекратить работу сервисов Сайтов или их части, не неся при этом ответственности за подобные изменения или прекращения.
7. Чтобы поддерживать высокое качество своих услуг, Компания оставляет за собой право ограничить действия Пользователя на Сайте.
8. Компания может запретить Пользователю доступ на Сайт, если Пользователь нарушает условия настоящего Соглашения. Факт нарушения считается подтвержденным, если Пользователь был оповещен администрацией Сайта о ведении деятельности, нарушающей правила Сайта и прав третьих лиц.
9. Компания вправе передать Сайт со всеми его сервисами и содержанием, включая личную информацию Пользователей, своему правопреемнику по договорам или иным основаниям. Передача и уведомление Пользователей о такой передаче осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
10. Пользователь вправе направлять жалобы по вопросам работы Сайта через форму обратной связи, которые будут рассмотрены в течение 10 календарных дней с момента их поступления или с момента получения полной информации по сути жалобы.
4. ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ COOKIE
1. Файл cookie – это программный файл, содержащий строку символов и отправляемый на компьютер пользователя, который посещает определенную страницу веб-сайта. При повторном посещении этого веб-сайта такой файл позволяет идентифицировать браузер пользователя. Файлы cookie способны хранить настройки пользователя и другие сведения.
2. Технология, используемая на Сайте, отправляет данные на пользовательское устройство: один или несколько файлов cookie.
3. Компания использует cookie для упрощенного доступа пользователя к некоторым сервисам Сайта, а также для сбора статистической информации с целью повышения эффективности взаимодействия пользователя с сайтом, а также для получения информации, связанной с маркетинговыми мероприятиями.
4. Такая информация представляется в агрегированной форме и не содержит персональных данных.
5. Данные могут передаваться следующим третьим лицам:
• Системам по сбору статистики посещений http://dio.org.ua
6. Сотрудники Компании или третьи лица, с которыми мы сотрудничаем, могут иметь доступ к данным файлов cookie.
7. Компания может предоставлять информацию третьим лицам, если того требует законодательство, для защиты законных прав или принятия мер в отношении потенциально незаконной деятельности.
8. Пользователь имеет возможность отказаться от сбора вышеуказанной информации, выполнив следующие действия:
• В настройка браузера установив «Я не принимаю cookie».
• В настройках браузера установить «Удалять cookie».
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ
1. Воспользовавшись сервисами Сайта, Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что он использует Сайт и его сервисы на свой страх и риск «как есть», оценивает их.
2. Компания не несет ответственности за поведение Пользователей. Все споры и конфликты между Пользователями решаются ими самостоятельно без привлечения Компании.
3. Компания не несет ответственности за любой несанкционированный доступ или использование серверов Компании и/или любой хранящейся на них информации о пользователях, а также за любые ошибки, вирусы, «троянские кони» и т.д., которые могут быть переданы на Сайт или через Сайт третьими лицами.
4. Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в результате использования последним услуг Сайта, Пользователь соглашается предъявлять эти требования самостоятельно и без вмешательства со стороны Компании, а также освобождает Компанию (наряду с ее дочерними компаниями, аффилированными лицами, служащими, директорами, уполномоченными и сотрудниками) от всех требований, обязательств, компенсаций по возмещению ущерба, убытков, затрат и издержек, включая адвокатские гонорары, известных или неизвестных, возникших в результате или в связи с такими требованиями.
5. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Пользователем либо иными пользователями положений Соглашения не лишает Компанию права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Компании от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
6. Пользователь вправе сообщить Компании о факте нарушения его прав другим Пользователем.
7. Компания не несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении обязательств по предоставления доступа к Сайтов из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, последствий которых невозможно избежать или преодолеть (таких как решения властей, трудовые споры, несчастные случаи, обрывы в общей системе коммуникаций и т.д.).
8. Компания не несет ответственности за неполадки в работе Сайтов, вызванные техническими перебоями в работе оборудования и программного обеспечения.
9. Ни при каких условиях Компания, ее руководство, сотрудники и агенты, не несут ответственности за прямой, косвенный, случайный, специальный ущерб и штрафные убытки (даже если Компания была предупреждена о возможности такого ущерба) в результате использования Сайтов и его сервисов Пользователем, включая без ограничения случаи, в которых ущерб стал результатом использования или неправильного использования Сайтов и его сервисов.
10. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Компанией агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
11. Компания несет ответственность за рекламу, размещенную на сервисах Сайтов, в пределах, установленных правоприменительным законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ САЙТА
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала использования Пользователем какого-либо сервиса Сайта и действует бессрочно.
2. Расторжение Соглашения со стороны Компании может произойти в случаях:
1. Нарушения положений данного Соглашения, нанесения любого вреда Компании, в том числе её репутации, или пользователям http://dio.org.ua;
2. Cовершения других действий, которые противоречат политике Компании;
3. Правоотношения могут быть возобновлены только после принятия администрацией Компании соответствующего решения.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
1. Соглашение может быть изменено Компанией без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце Соглашения адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице по адресу http://dio.org.ua.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Информационные сообщения, предназначенные для широкого круга Пользователей, публикуются на Сайтах и/или рассылаются по электронным адресам Пользователей, подтвердивших свое согласие на получение таких сообщений в процессе публикации объявлений/регистрации на соответствующем Сайте.
3. Пользователи вправе отказаться от получения информационных сообщений на свой электронный адрес в любой момент через функцию «Отписаться от рассылки», содержащуюся в учетной записи Пользователя.
4. При возникновении между Сторонами споров и разногласий по настоящему Соглашению или в связи с ним Стороны обязуются разрешать их путем переговоров. Если какие-либо споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения, или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не могут быть разрешены путем переговоров, то эти споры рассматривается в соответствии с действующим законодательством в судебном порядке.
5. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Украины. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Украины. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном законодательством Украины, по нормам украинского права.
6. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином «правоприменительное законодательство» понимается как законодательство Украины, так и законодательство места пребывания Пользователя/Пользователей.
7. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений данного Соглашения.
8. Соглашение составлено на русском и английском языках и является понятным для его Пользователей, так как все сервисы и размещенная информация на сайте публикуется на русском и английском языках.